kiki bio photo 3

Христова Христина

Христова Христина е роденa во 1991 година во Скопје, Македонија. Дипломирала на Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Покрај студиите била дел  од многу волонтерски активности и проекти со различни организации, како и со Мировниот корпус. Една од најдолгите волонтерскати активности  на која работела е женскиот летен камп GLOW, каде што во моментов […]

For access to detailed event information please register and sign in.
Members sign in here