nature day slider
$0 Donated

Ден со природата

Секоја недела, децата од Гевгелија и локалните области учествуваат во еколошката програма “Ден со природата” во склоп на Фондацијата “Аполонија”.  Качување на врвот на планината “Кожуф”; садење цвеќиња; тестирање на водата на реката Вардар; собирање на отпадоци; учење за рециклирање и посета на локалните фабрики и фарми, се само дел од некои од активностите во […]

DSCN2962SAT slider
$0 Donated

Отварање на Волонтерскиот Центар за млади во Гевгелија

На 28 Фебруари 2014 година, со почеток во 12:30 часот, во хотелот Аполонија, ќе се одржи официјално отварање на првиот Волонтерски Центар за млади во Гевгелија и околината. Ова е проект на Фондацијата Аполонија и Здружението за едукација на деца и […]

12118788713_1b7fd7aae1_h
$0 Donated

Ликовната колонија Аполонија

Постоењето и функционирањето на ликовните колонии е прилично традиционално во Југоисточна Европа; Организаторот поканува одреден број уметници зависно од каков вид е колонијата (сликари или скулптори или графичари, мозаичари, керамичари…) кои ќе престојуваат една, две недели заедно, обично на некој атрактивен локалитет, каде што ќе творат. Организаторот обезбедува сé: патни трошоци; комплетно сместување (ноќевање, оброци); […]

R5K_2965_music SLIDER
$0 Donated

Музички Моменти

Во соработка со здружението, „Музички моменти“ од Гевгелија и постојаната ангажираност на професорот по музика во Основното музичко училиште во Гевгелија, Ѓорѓе Улишев (кој е и член на Управниот одбор на Фондација Аполонија), веќе петнаесетина години организираме концерти на класична музика. Според однапред утврдени програми, наречени „Гевгелиска музичка пролет“ и „Гевгелиска музичка есен“, во просториите на хотелот Аполонија досега се оддржани повеќе од 300 концерти. Изведувачи на делата од класичната музика се ученици во Средното музичко училиште во Скопје, студенти на Факултетот за музички уметности, како и реномирани солисти.

Art workshop SLIDER
$0 Donated

Дејвид ВанДерВеге – Програмата за Социјализација на децата со посебни потреби

“Дејвид ВанДерВеге  – Програмата за Социјализација на децата со посебни потреби”, разработена и организирана од Фондацијата “Аполонија”,  работи со децата со посебни потреби, користејќи неколку технички методи, како што се сензорна интеграција и арт терапија, како и на вклучувањето на децата со посебни потреби заедно со децата со типичен развој во проектот “Ден на природата”; […]

EU funded by
$0 Donated

Programme for the Full Socialisation of Children with Special Needs into Their Communities

The Apollonia Foundation, in partnership with the non-profit group MSSA “Macedonian Scientific Society on Autism”, is implementing the project “A Program for Full Socialization of Special Needs Children Into Their Communities”, funded by the European Union through the European Instrument for Democracy and Human Rights in the amount of 77.000 € (4.700.000 denars). The primary goal of the project is to increase the social integration and development of children with special needs in the 4 municipalities of the southeast region of Macedonia: Gevgelija, Dojran, Valandovo, and Bogdanci. Other goals include:

Special Needs Picnic
$0 Donated

Интеграција и инклузија на децата со посебни потреби

Фондацијата “Аполонија” е многу активна во социјализацијата на децата со посебни потреби. Благодарение на грантот добиен како спонзорство од НАТО – Charity Bazzar; за проектот „Дејвид  ВанДерВеге – Социјализација на децата со посебни образовни потреби во еколошка програма – Ден на природата“, се овозможија предавање од страна на дефектолозите Мими Батанџиева  и Ејми Рот, кои […]

For access to detailed event information please register and sign in.
Members sign in here