Работилница на тема „Позитивни бихејвиорални интервенции и поддршка“

Фондација „Аполонија“ во соработка со Американскиот Мировниот корпус во Македонија на 16ти Април реализираа работилница на тема „Позитивни бихејвиорални интервенции и поддршка“. Работилницата беше наменета за родители на лица со посебни потреби, наставници и стручен кадар кои работи со тие лица. Предавачи на работилницата беа специјално обучени волонтери од Мировниот корпус кои подолг временски период […]

CONTINUE READING
For access to detailed event information please register and sign in.
Members sign in here