Промени за одржливост – форум во Тетово

На 15 јануари 2019, во х. Лирак, Тетово се одржа вториот форум од серијата консултации со граѓанските организации. Овие консултации се важни затоа што овозможуваат на граѓанските организации да бидат информирани за новите законски измени, како и да дискутираат за нивните предлози за следни измени анализирајќи ги своите искуства. На форумот специфично стана збор за […]

CONTINUE READING
For access to detailed event information please register and sign in.
Members sign in here