april-is-autism-awareness-month slider

Форум на тема: Деца со посебни потреби и нивна инклузија „Аутизмот како енигма“

Фондацијата Аполонија, во партнерство со невладината МНЗА “Македонското научно здружение за аутизам”, го спроведува проектот “Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници”, финансиран од Европската Унија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права во износ од 77,000 € (4.700.000 денари). Го најавуваме форумот на тема “Аутизмот како енигма”, кој […]

CONTINUE READING
For access to detailed event information please register and sign in.
Members sign in here