Изложба на Факлултетот за туризам и бизнис логистика

Posted in: Изложба
Tags:

Факултетот за туризам и бизнис логистика, традиционално и оваа година ја организираше Десеттата по ред Туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми за развој на туризмот.
На изложбата одржана на 24 април  во хотелот Аполонија, гевгелиските студенти од Факултетот од Гевгелија (кој е дел од Универзитетот во Штип), го претставија етно наследството од овој крај, стари предмети и артифекати, но и обичаи со кои се претставуваат културните вредности на регионот „Бојмија“. Исто така, на изложбата студентите  ги презентираа и своите гастрономски вештини.

31346737_1233766513424245_3004257395164579079_n

There are no comments published yet.

Оставете коментар

For access to detailed event information please register and sign in.
Members sign in here