Страница со опис за вработените

Наталија Павлова

Coordinator - Nature Day Program

Наталија Павлова, родена 05.01.1983 година во Гевгелија. Дипломирала на Педагодки Факултет „Гоце Делчев“ – Штип, како наставник за одделенска настава. Дел е од Фондацијата Аполонија уште од самото фосновање и започнувањето на програмата за едукација на млади од областа заштитна на човековата околина „Ден со природата“. Таа е одговорно лице за подготвување на наставните планови, […]

Анита Гошевска

Associate-Nature Day Program

Анита Гошевска е родена на 03.08.1986 година во Кочани, до својата 26 година живее во с.Робово Пехчево, во 2008 година дипломира на Филозовскиот Факултет во Скопје на отсекот Социјална работа и социјална политика. За време на своето студирање има посетено неколку обуки кој се одржани на Институтот за социјална работа и социјална политика, “Обука за семејно насилство ”, “Обука задеца на […]

kiki bio photo 3

Христова Христина

Христова Христина е роденa во 1991 година во Скопје, Македонија. Дипломирала на Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Покрај студиите била дел  од многу волонтерски активности и проекти со различни организации, како и со Мировниот корпус. Една од најдолгите волонтерскати активности  на која работела е женскиот летен камп GLOW, каде што во моментов […]

Марија Клинг

Board President

Марија Клинг е роденa во Шведска, своите формативни години ги помина во Франција, Германија, Шпанија и САД. Нејзиниот кариерен пат е разновиден, почнувајќи од филмска и телевизиска продукција во Лос Анџелес и предавање јавно говорење на Меѓународниот универзитет на Монако, до работење како извршен директор на Apollonia Hotel & Casino во Македонија и развивање на […]

For access to detailed event information please register and sign in.
Members sign in here